Program na místě

 Muzeum zlata v Novém Kníně

 Regionální muzeum zlata v Jílovém u Prahy
 Hornické muzeum Příbram s prohlídkou podzemí
 Muzeum staré Vltavy v Chotilsku
 Muzeum Křížovnický špýchar v Prostřední Lhotě
 Průzkumnou štolu „Josef“ ve Smilovicích

 Naučné stezky v okolí Nového Knína
 Rozhlednu na Veselém vrchu
 Drtinovu rozhlednu na Besedné